Lokal nr 1UB

POMIESZCZENIE POW./m2

LOKAL USŁUGOWY
TOALETA
POM. SOCJALNE

308.06
3.59
8.87

RAZEM 320.52